fbpx

NYA FUNKTIONER

Agoys releaser samlade

 

 

Oktober 2021 – April 2022

Nya funktioner i Agoy

Agoy släpper nya funktioner på rullande band. Programmets utveckling sker löpande mot bättre, smidigare lösningar som underlättar och ger dig full kontroll över arbetet. 

Sedan Agoys start har en mängd nya funktioner, uppdateringar och förbättringar av redan befintliga publicerats, allt för att skapa ett smidigare program som utrotar onödigt krångel och bidrar till bättre, mer informativ redovisning på kortare tid.

Agoy är skapat av branschen, för branschen och fortsätter utvecklingen tillsammans med idéer och feedback från redovisningskonsulter och andra användare landet runt. Har du önskemål om funktioner eller synpunkter på programmet? Hör av dig till info@agoy.se och dela din feedback!

 

Alla programmets releaser samlade

Antalet nya funktioner, uppdateringar och förbättringar tillsammans gör listan lång. Här har vi därför samlat det allra viktigaste för en bra överblick av programmets utveckling. Nedan finner du en lista på alla releaser av nya funktioner i Agoy sedan oktober 2021.

2022

April

27/4

 

26/4

 • Specifikation avsättningsår för periodiseringsfonder

 

22/4

 • Decimaler i bokslutsverifikation
 • Fler signeringsmöjligheter i årsredovisningen

 

12/4

 

8/4

 

 

Mars

31/3

 

23/3

 • Möjlighet att välja om revisionsberättelse ska lämnas in tillsammans med årsredovisning

 

17/3

 • Uppräkning av periodiseringsfond i bokslut

 

15/3

 

4/3

 

Februari

22/2

 

15/2

 

9/2

 • Möjlighet för separat plats och datum för varje underskrift av årsredovisning

 

4/2

 

Januari

26/1

 • Faktiskt saldo för skattekontot uppdateras när man sparar som underlag
 • Avstämda månader döljs automatiskt
 • Möjlighet att justera rubrik för samtliga noter i årsredovisning
 • Välj period för resultatrapportens diagram och tabeller

 

21/1

 • Konto 8254 tillagt i lista för icke skattepliktiga inkomster i bokslut
 • Lampor i avstämningsvyn styr status
 • -0 visas som 0 i avstämning
 • Visa periodens start/slut för ingående/utgående saldo

 

14/1

 

10/1

 • Bokslutsikon direkt till bokslutsdel i avstämningsvyn
 • Ny statuslampa för ”Påbörjad” i avstämningsvyn

 

2021

December

27/12

 • Summeringskolumn i rapport för resultat- och balansrapport
 • Intern kommentar
 • Extern kommentar
 • Ändring av faktiskt saldo loggas

 

7/12

 

November

25/11

 

17/11

 

4/11

 • Inkludera underlag och kommentar i bokslutsspecifikationer

 

Oktober

14/10

 • Möjlighet att sätta status för skatt

 

11/10

 • Förändring av status i årsredovisning, bokslut och rapport loggas

 

5/10

 • Uppdatering av skattetransaktioner loggas
 • Resultat- och balansräkning visar nuvarande period och samma period föregående år i rapport och årsredovisning