NYA FUNKTIONER

Agoys releaser samlade

 

 

Oktober 2021 – Juni 2022

Nya funktioner i Agoy

Agoy släpper nya funktioner på rullande band. Programmets utveckling sker löpande mot bättre, smidigare lösningar som underlättar och ger dig full kontroll över arbetet. 

Sedan Agoys start har en mängd nya funktioner, uppdateringar och förbättringar av redan befintliga publicerats, allt för att skapa ett smidigare program som utrotar onödigt krångel och bidrar till bättre, mer informativ redovisning på kortare tid.

Agoy är skapat av branschen, för branschen och fortsätter utvecklingen tillsammans med idéer och feedback från redovisningskonsulter och andra användare landet runt. Har du önskemål om funktioner eller synpunkter på programmet? Hör av dig till info@agoy.se och dela din feedback!

 

Alla programmets releaser samlade

Antalet nya funktioner, uppdateringar och förbättringar tillsammans gör listan lång. Här har vi därför samlat det allra viktigaste för en bra överblick av programmets utveckling. Nedan finner du en lista på alla releaser av nya funktioner i Agoy sedan oktober 2021.

2022

Juni

9/6

 • Möjlighet att återställa beräkningar i skatteblanketter
 • Ladda upp dokument som bilaga till skattedeklaration

 

2/6

 

Maj

18/5

 

16/5

 

11/5

 • NEA tillgänglig som huvudblankett
 • Hantera N3A som bilaga till INK1 under Privatperson istället för Företag

 

7/5

 

4/5

 • Justering av marginal i årsredovisning för utskrift

 

 

April

27/4

 • Stöd för privatperson och enskild firma
 • Statustext när man hovrar över bokslutsikonen i avstämningsvyn

 

26/4

 

12/4

 • Stöd för INK1 och SRU-export

 

7/4

 

5/4

 • Skapa INK1 automatiskt

 

 

Mars

31/3

 • Skriv ut specifikationer direkt från hidden row
 • ”Skatt” i huvudvy för Privatperson
 • Möjlighet att som administratör radera privatpersoner i organisationsinställningar
 • Möjlighet att visa information om privatperson i organisationsinställningar

 

25/3

 

23/3

 • Justering beräkningsflöde i Bokslut

 

17/3

 • Filtrera klienter i klientlisan under organisationsinställningar
 • Visa privatpersoner i klientlistan under organisationsinställningar
 • Möjlighet att filtrera privatpersoner i menyn
 • Visa klienter i vyn för Privatperson
 • Möjlighet att växla mellan företag och privatperson i menyn
 • Uppräkning av periodiseringsfond

 

15/3

 

4/3

 

3/3

 

 

Februari

22/2

 • Lägg till räkenskapsåret på titelsida i förhandsgranskning och utskrift av årsredovisning
 • Hantering av resultatdisposition och vinstdisposition (digital inlämning av årsredovisning)
 • Bokslutsmånaden visas alltid även om den är klarmarkerad
 • Kvalitetsgranskning bockas ur om konto inte längre är grönmarkerat
 • Visa statusikoner för bokslut, årsredovisning, skatt och rapport i översiktsvyn 
 • Linje indikerar att det ej finns kommentarer för vald period 
 • Hämta personnummer innan inlämning av årsredovisning till Bolagsverket

 

15/2

 

9/2

 • Möjlighet för separat plats och datum för varje underskrift av årsredovisning
 • Resultaträkning läggs på en sida om möjligt i rapport

 

4/2

 

 

Januari

27/1

 • Avstämda månader döljs automatiskt 
 • Faktiskt saldo uppdateras utifrån Skattekontot när det sparas som underlag
 • Anpassning för Skatteverkets blanketter för 2022
 • Samtliga noter i årsredovisning är redigerbara
 • Möjlighet att välja period för diagram och tabeller för resultaträkning i rapport
 • Struktur för resultatrapport är samma som i årsredovisning

 

21/1

 • Medeltal för anställda (digital inlämning av årsredovisning)
 • Lampor i avstämningsvyn styr status

 

14/1

 • Uppdatera faktiskt saldo med kund- och leverantörsreskontra

 

10/1

 

 

2021

December

 

23/12

 

21/12

 • Lägg till startdatum för klient

 

16/12

 • Uppdatering av kassaflödesanalys för digital inlämning (K2)
 • Fastställelseintyg – Digital inlämning av årsredovisning

 

14/12

 • Vem som fyllt i faktiskt saldo och när loggas
 • Kopia av årsredovisning sparas vid låsning
 • Förbättring av utskrift av årsredovisning

 

9/12

 • Summeringskolumn i rapport för resultat- och balansrapport
 • Ägarintressen i övriga företag (not)
 • Andelar i koncernföretag (not)
 • Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag (not)
 • Eventualförpliktelser (not)
 • Lägg till information från föregående år till kassaflödesanalys för K3

 

8/12

 • Ställda säkerheter (not)
 • Långfristiga skulder (not)
 • Uppskrivningsfond (not)
 • Lån till delägare eller närstående (not)
 • Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag (not)
 • Anpassning av noter för digital inlämning av årsredovisning K2

 

 

November

30/11

 • Egen dokumentsida i rapport 
 • Andra långfristiga fordringar (not)
 • Andra långfristiga värdepappersinnehav (not)
 • Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i (not)
 • Fordringar hos koncernföretag (not)
 • Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar (not)
 • Kund- och leverantörsreskontralista grupperas av kunder och inkluderar betalning per faktura
 • Visa genererad PDF för låst årsredovisning
 • Möjlighet för låsning och upplåsning av avstämningsvy
 • Stöd för upplåsning i programstatus
 • Möjlighet för låsning och upplåsning av årsredovisning
 • Visa, skriv ut och ladda ned förhandsgranskning av leverantörsreskontra
 • Visa, skriv ut och ladda ned förhandsgranskning av kundreskontra

 

24/11

 • Knapp för byte mellan K2 och K3 flyttad till ”Inställningar och grunduppgifter”
 • Övriga materiella anläggningstillgångar (not)
 • Förbättringsutgifter på annans fastighet (not)
 • Förbättring av import av SIE-fil

 

18/11

 • Skriv ut bokslutsdokumentation
 • Kopiera underlag till nästa period i avstämningsvyn 
 • Inventarier, verktyg och installationer (not)
 • Maskiner och andra tekniska anläggningar (not)
 • Byggnader och Mark (not)
 • Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar (not)
 • Förhindra uppdatering av avstämningsvyn för låsta perioder

 

17/11

 • Hantering av bokslutsdokument 
 • Goodwill (not)
 • Hyresrätter och liknande rättigheter (not)
 • Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter (not)

 

11/11

 • Dölj fält som ej ska inkluderas i digital inlämning för K2
 • Design och genomförande av digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket

 

5/11

 • Anpassa sektion för resultatdisposition inför digital inlämning

 

4/11

 • Summeringsrubrik i kontosektion i bokslut
 • Ta med underlag och kommentar i bokslutsspecifikationer

 

 

Oktober

14/10

 • Återställningsknappar för alla redigerbara tabeller
 • Möjlighet att sätta status för Skatt
 • Importera betalningar för kund- och leverantörsfakturor via Fortnox API

 

11/10

 • Lägg till text för materiella anläggningstillgångar
 • Gör alla rubriker i noter redigerbara
 • Tid och datum för senaste uppdatering av skattekonto baseras på när den senaste transaktionen uppdaterats för klienten