fbpx

Agoy vill revolutionera redovisningen

Hallå där…Carl-Magnus Falk, vd, auktoriserad revisor och företagsrådgivare på Falköga Redovisning, Revision och Rådgivning. Han står även bakom nystartade Agoy, ett bolag som bygger ett webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som enligt egen utsago ska revolutionera bokslutshanteringen.

På vilket sätt är Agoy revolutionerande?

– Mycket av det vi gör är sekretessbelagt, men det klarnar vid lanseringen 30 april. Programmet har två egenskaper. Det är väldigt väl lämpat för snabba periodbokslut och periodavstämningar, både för redovisningskonsulter och ekonomiavdelningar. Men framför allt är programmet byggt från grunden för att vara enkelt, användarvänligt och överblickbart. Vi har tagit nya grepp som gör att juniora revisorer och konsulter kan göra en stor del av bokslutsarbetet och även sköta en del av kontrollarbetet, då detta är automatiserat. Personer på senior nivå kan se var i bokslutsarbetet man befinner sig och utvärdera vilka särskilda insatser som behöver göras. Det sparar tid och resurser.

Vilken är målgruppen?

– Framför allt redovisningskonsulter och revisorer och företag med mellan 20 och 99 anställda.

Vad står namnet Agoy för?

– Agoy är yoga baklänges. Vi har stora förhoppningar om att ta programmet utomlands, med 120 länder som potentiella marknader så ville ha ett namn som är lätt att säga och ger bra associationer. Men det domännamnet var upptaget så vi lade till -it och fick Agoyit. I ett startskede är programmet främst avsett för den svenska marknaden.

Ni fick nyligen en emission på två miljoner kronor. Vad används pengarna till?

– Det är två emissioner där den senaste ger en sammanlagd summa på 2,1 miljoner kronor. Pengarna används till programkodning och för UX-design, att skapa användarvänlighet. Tanken är att man ska kunna göra saker i det nya programmet mycket snabbare och enklare än tidigare. Idag domineras marknaden för ekonomiprogram av få dominerande aktörer, som saknar konkurrenstryck och incitament att förnya sig. Det gör att många etablerade lösningar tar tid att lära sig. Därför tror vi på en snabb expansion. Successivt lägger vi till fler moduler. Vi börjar med redovisning och bygger på med revisions- och skattemoduler.

Du är ju sedan tidigare känd för en 3:12-modell som används av många företag. Kommer den också att finnas med?

– Ja, det är en Excel-modell för att beräkna optimal fördelning mellan lön och utdelning i fåmansbolag, enligt 3:12-reglerna. Den kommer ligga med i programmet i steg 2 och kan köras av alla som vill.