Kopiera underlag mellan perioder med ett enda klick

Nyheter i Agoy Bokslut & Skatt

Nu kan du kopiera underlag mellan perioder med ett enda klick. Agoys produktspecialist Matilda visar hur i den här korta filmen:

Vi har också släppt nya funktionen Bokslutsdokument i Agoys bokslutsdel.  Här kan du välja mellan att använda de redan ifyllda dokumentnamnen eller lägga till egna. Dokumenten kan sedan föras in under relevant rubrik. Bokslutsdokumenten kommer med på utskriften i bokslutsdokumentationen.

Vill du se fler filmer om vad Agoy kan? Ta en titt på Agoys YouTube-kanal, https://www.youtube.com/channel/UCePIrg026t4lIqw-fJd_BuA

Månads- och kvartalsvisa avstämningar är grunden för ett effektivt bokslutsarbete. Med Agoy går det äntligen att göra periodavstämningar i molnet – smidigt, effektivt och utan krångel.

Gör den löpande bokföringen i ditt vanliga program och låt sedan Agoy knyta ihop säcken. I Agoy gör du periodavstämningar, som blir till periodbokslut, som blir till årsbokslut, som blir till årsredovisning och bolagsdeklaration. Med Agoy blir hela processen smidigare än någonsin – och allt i molnet!

Registrera konto och prova Agoy själv!