fbpx

Från idé till Fortnox – en tillbakablick över Agoys historia

Carl-Magnus Falk, grundare av Agoy Bokslut & Skatt och Fortnox Bokslut & Skatt

Nu införlivas Agoy Bokslut & Skatt i Fortnox under namnet Fortnox Bokslut & Skatt – även om det parallellt också finns kvar som fristående program precis som tidigare. Inför lanseringen tar vi tillfället i akt att se tillbaka på Agoys – relativt korta – historia, från idé till färdigt program.

Under de fem månader som passerat sedan Fortnox köpte 30 procent av Agoy har vi jobbat stenhårt för att hinna bli klara i tid för att skapa bästa möjliga användarupplevelse – och nu kan vi konstatera att vi gjorde det! Från den 1 september är Agoy Bokslut & Skatt även Fortnox Bokslut & Skatt.

Hur ser då Agoys relativt korta historia ut?

– Jag är själv auktoriserad revisor och såg att det finns en lucka i de etablerade programmen, framförallt vad gäller funktionalitet för en översiktlig periodavstämning av räkenskaperna. De klarar inte alla moment och den ökade digitaliseringen har skapat behov från branschen som de programmen inte uppfyller. Det var så idén till Agoy kom till, säger Agoys grundare Carl-Magnus Falk som även driver Falköga Revision & Redovisning i Stockholm och Växjö.

Av branschen, för branschen

Agoy är ett program som är skapat av branschen, för branschen. Agoys grundare är själv auktoriserad revisor, flera av delägarna är revisions- och redovisningsbyråer, och redan tidigt startades fokusgrupper där användare har fått ge regelbunden återkoppling under hela programutvecklingen.

–  Idén till Agoy kom inifrån branschen. Det var vi som dagligen jobbade med de här sakerna som behövde ett bättre verktyg. Sedan anlitade vi kunniga programmerare för att omvandla idéerna till ett fungerande program. Allt i Agoy är skapat utifrån användarens perspektiv. Utvecklarna har fått anpassa sig efter oss, inte tvärtom. Redovisningsprogram är väldigt specifika och vår övertygelse är att det bara är redovisningskonsulter som i slutändan kan skapa ett riktigt bra program, säger Carl-Magnus Falk.

Det helt molnbaserade programmet Agoy Bokslut & Skatt började utvecklas 2019. Redan tidigare hade Carl-Magnus Falk skapat uppmärksammade verktyg som ”3:12 Modellen”, som beräknar optimal fördelning mellan lön och utdelning i fåmansbolag enligt de så kallade 3:12-reglerna.

Idén till Agoy föddes ur frustration

Idén till Agoy föddes ur frustration över hur krångliga alla tidigare lösningar för periodbokslut var. Byråer var hänvisade till hemmasnickrade Excel-ark som saknade såväl överblick som användarvänlighet. Med hjälp av ett stort team med expertis i alla led – från andra ekonomer till programmerare, användardesigner, grafiska formgivare och fler – förvandlade Carl-Magnus Falk  sin idé till en innovativ programvara.

Grunden för Agoy var att kunna skapa periodbokslut åt sina användare, smidigare och snabbare än de någonsin kunnat tidigare. Snart växte ambitionerna och i dag kan Agoy väldigt mycket mer än så: avstämning, bokslut, årsredovisning, skattedeklaration, rapport och mycket annat. Inte minst har programmet genom smart AI förenklat massor av funktioner som underlättar i det dagliga arbetet.

– Under hela utvecklingsarbetet har vi påmint oss själva om att Agoy är ett program skapat av en revisor som vill underlätta sin och sina branschkollegors vardag. Tekniken är visserligen i framkant, men har aldrig varit ett självändamål, säger Carl-Magnus Falk.

Ett år från beta till skarp version

I september 2020 släpptes Agoy i en första, begränsad betaversion. Fler funktioner tillkom i rask följd och i april 2021 betalade börsraketen Fortnox AB 18,5 miljoner för 30 procent av AgoyIt AB, företaget bakom Agoy. Nu, knappt fem månader senare och mindre än ett år efter första betaversionen, lanseras Fortnox Bokslut & Skatt och samtidigt släpps Agoy Bokslut & Skatt i sin första skarpa version.

– Nu lämnar Agoy tonåren och kliver in i vuxenvärlden, säger Carl-Magnus Falk.

Agoy är en prenumererad tjänst som är helt molnbaserad – allt som behövs är en dator med webbläsare och internetuppkoppling. Agoy Bokslut & Skatt och Fortnox Bokslut & Skatt är  bara två olika namn på nästan exakt samma program.

Registrera ett konto och prova själv året mest omtalade ekonomiprogram, du också! Utan kostnad hela hösten!