fbpx

Balans uppmärksammar Agoy i artikel om NSG

Bild på artikel ur tidningen Balans

Agoys grundare och vd Carl-Magnus Falk är intervjuad i branschtidningen Balans.

I branschtidningen Balans senaste nummer finns en stor artikel om Nordic Smart Government (NSG) – ett politiskt initierat samarbetsprogram för att anpassa den digitala infrastrukturen i Norden. Genom NSG ska Nordens små och medelstora företag ”få ett enklare liv genom att realtidsdata görs tillgänglig och användbar för innovation och tillväxt”.

I höstas fastslogs en road map och NSG går allt mer från en abstrakt idé till något som konkret håller på att hända. Det är hög tid för hela redovisningsbranschen att verkligen börja förbereda sig och sätta sig in i vad den här omvandlingen kommer att betyda för just sin byrå.

Bland de ”framåtlutade redovisningskonsulter” som intervjuades i Balans artikel fanns Agoys grundare och vd Carl-Magnus Falk, som dessutom driver egna byrån Falköga och därigenom även har det perspektivet.

Vi bad honom utveckla sitt resonemang i Balans mer.

”Vårt arbete kommer att bli roligare”

– Artikeln i Balans har titeln ”Vårt arbete kommer att bli roligare”. Det var mina ord, säger Carl-Magnus. För jag tror att det är just så. Framtidens redovisningskonsulter kommer att kunna ta på sig betydligt större uppdrag och ansvar än vad som hittills varit vanligt i branschen. Mindre tid kommer att behöva läggas på monotont, tråkigt arbete och mer tid på rådgivning och frågor som verkligen kräver vår expertis.

– Att programmet Agoy ligger så rätt i tiden beror inte minst på NSG och vi är mycket positiva till det. Agoy är helt webbaserat och när vi är fullt utvecklade kommer vi att sömlöst kunna ingå i det här uppkopplade ekosystemet som NSG kommer att utgöra. NSG säger själva att målet är att skapa ”ett automatiserat, samtyckesbaserat och säkert realtidsflöde av strukturerad och standardiserad data”. Agoy kommer att befinna sig mitt i navet och använda all denna information, både när det kommer till att samla in data och sedan skicka den vidare till rätt myndigheter. Agoy ligger före NSG på många sätt, så i takt med att NSG nu faktiskt börjar rullas ut och blir verklighet kommer Agoy att vara redo att implementera nya funktioner omedelbart.

– När folk säger att [redovisnings-] branschen är rökt säger jag: Nej, tänk om! Se möjligheterna med större uppdrag och roligare, mer intressanta verksamheter, säger Carl-Magnus i tidningen Balans artikel.

”Branschen kommer att växa”

– Jag menar att byråerna i framtiden kommer ta över en hel del av det arbete som i dag görs ute på företagens ekonomiavdelningar, förtydligar Carl-Magnus. Jag har sett branschexperter som spår att ett fullt genomfört Nordic Smart Governmnent 2030 kan innebära att 80 procent av marknaden för redovisningstjänster försvinner. Det tror jag inte alls. Tvärtom kan branschen istället växa, om vi börjar förbereda oss på förändringen i tid och är smarta. Jag ser enbart positivt på utvecklingen och på NSG!

Företag med en omsättning på 100–500 miljoner och 20–199 anställda har ofta en ekonomiavdelning med 1–3 anställda.

– När de här företagens vd:ar inser att de kan ersätta 3 tjänster med en halv tjänst kommer efterfrågan att öka massivt, säger Carl-Magnus i Balans-artikeln.

– Det här leder till att många byråer som i dag arbetar med mindre företag i framtiden kan få betydligt större företag som kunder, säger Carl-Magnus. I stället för att ekonomiavdelningen finns inom företaget får byråerna ansvar för de uppgifterna och mer arbete flyttas över till oss. En konkret nytta som Agoy erbjuder just på det här området är att programmet kan stämma av även resultatkontona (inte bara balanskontona) vilket är vanligt i större bolag.

Framtidssäkra din byrå med Agoy

– Min känsla är att folk i branschen i grunden är positiva till NSG men att det finns en stor osäkerhet kring vad det kommer innebära för dem och hur de ska förbereda sig. Agoy är utvecklat för just dem. I takt med att ny data eller nya integrationer görs tillgängliga inom ramen för NSG kommer Agoy att implementera dem i programmet. Att börja använda Agoy redan nu är att vara med på tåget och framtidssäkra sin byrå, säger Carl-Magnus.

– De verkliga fördelarna med Agoy går ännu bara att ana. Ännu är programmet långt ifrån färdigutbyggt. Men redan i dag underlättar Agoy arbetet väsentligt, inte minst när det kommer till periodbokslut. Och eftersom Tillväxtverket signalerat att de kommer kräva mer omfattande redovisning, och oftare, av alla bolag som fått corona-relaterade stöd så kommer det nog att behöva upprättas många periodbokslut under våren, säger Carl Magnus.

Nordic Smart Government (NSG) är ett politiskt initiativ som vill göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region 2030. Genom digitalisering och automatisering är det tänkt att den administrativa bördan ska lyftas från de mindre företagen, så att de kan fokusera på det de är bäst på: innovera, producera och skapa tillväxt.

– Att tidshorisonten sträcker sig till 2030 ska naturligtvis inte tolkas som att allt händer då och ingenting nu. NSG är ett pågående projekt och vi kommer se nya saker sjösättas successivt längs vägen, säger Carl-Magnus Falk. Den byrå som tror att de kan vänta med sin digitala omställning tills NSG är fullt utbyggt 2030 kommer tveklöst redan att ha missat tåget då.

FAKTA Nordic Smart Government (NSG):

Målet med Nordic Smart Government är att göra affärsdata tillgänglig och användbar över hela Norden – och därigenom integrera regionen ytterligare. För att nå målet och uppfylla visionen ska ett nordiskt digitalt ekosystem skapas för ett automatiserat, samtyckesbaserat och säkert realtidsflöde av strukturerad och standardiserad data. För det krävs samverkan över nationer och mellan privata och offentliga aktörer. Programmet omfattar många intressenter som tjänsteleverantörer, företag, finansiella partner och 17 myndigheter från alla nordiska länder. De myndigheter som har ansvar för registrering av företag leder arbetet, i Sverige sker arbetet i nära samverkan mellan Bolagsverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB. Det officiella nordiska samarbetet sker inom ramen för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. Danmark är ordförande för de nordiska näringsministrarna 2020 och den 1 september hölls ett digitalt Nordiskt Näringsministermöte där bland annat en strategisk plan (roadmap) godkändes för NSG.

FOTNOT:

Balans är FAR:s tidning för fri och obunden debatt om redovisning och revision, affärsjuridik och andra frågor inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Artikeln ”Vårt arbete kommer att bli roligare” från senaste numret finns på Balans sajt: https://www.tidningenbalans.se/nyheter/vart-arbete-kommer-att-bli-roligare/